Usługi

Świadczymy usługi:

– w technologii przetwórstwa tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku.

– lakierowania proszkowego i metalizacji

ikona cytat
Nasza firma spełnia warunki programu